Ritande

Det är lätt att missa att rita ut en trendlinje, därför har vi tagit fram ett antal indikatorer som ritar ut trendlinjer, Fibonacci nivåer osv.

Ritande

Det är lätt att missa att rita ut en trendlinje, därför har vi tagit fram ett antal indikatorer som ritar ut trendlinjer, Fibonacci nivåer osv.

TrendCh

Trend Channel är en indikator som ritar ut en trendkanal i grafen till dig automatiskt. Det vill säga att du behöver själv inte välja vilka toppar och bottnar som trendkanalen ska ritas ut ifrån.

FiboLev

Fibonnaci Levels ritar ut Fibonacci retracements nivåer till dig automatiskt. Indikatorn hittar den senaste rörelsen och ritar ut nivåer från starten på den senaste rörelsen till extremen av rörelsen.

ABCLev

ABC Pattern Levels är en väldigt intressant indikator som identifierar en positiv rörelse och när vi fått en rekyl i denna rörelse. Denna rekyl måste vara mellan 50-89% av rörelsen uppåt.

Triangle

Triangle är en indikator som ritar ut fallande och stigande trianglar i grafen till dig automatiskt. Detta är väldigt smidigt och gör att du ser trianglar som du annars kanske hade missat.

TrendLn

Trend Line är en indikator som ritar ut en trendlinje i grafen till dig automatiskt. Indikatorn fungerar så att du bestämmer hur stora toppar/bottnar du vill att linjen ska ritas från.

TimeRev

Time Reversal visar två olika typer av intressanta perioder intradag, detta gör indikatorn genom att färga grafen i grönt eller gult.

Sym

Symmetri är en indikator som hittar den senaste rörelsen i en riktning och lägger på en aggressiv och en defensiv symmetri.

ATHInd

All Time High Indicator är en superintressant indikator som ger dig en hel information kring All Time High, det vill säga den högsta nivån en aktie eller ett index har antagit.

ATRLev

ATR Levels visar nivåer som ligger på ett visst antal ATR från den aktuella kursen. Indikatorn visar i steg om ett upp till fyra ATR och sedan ner till fyra minus ATR.

iLevels

Intraday Levels är en indikator som ska användas i intradagsupplösning, när den appliceras visar indikatorn gårdagens högsta (röd linje), gårdagens lägsta (grön linje), nivån mittemellan gårdagens högsta/lägsta även kallad Marubozu linjen (lila linje).

LevRes

Level Resistance visar motståndsnivåer för det aktuella instrumentet. En motståndsnivå bestäms utifrån ett visst antal perioders topp/botten.

LevSupp

Level Support visar stödnivåer för det aktuella instrumentet. En stödnivå bestäms utifrån ett visst antal perioders topp/botten.

LevResD

Daily Levels Resistance visar motståndsnivåer för det aktuella instrumentet. En motståndsnivå bestäms utifrån ett visst antal dagars topp/botten beräknad i dagsupplösning.

LevSupD

Daily Levels Support visar stödnivåer för det aktuella instrumentet. En stödnivå bestäms utifrån ett visst antal dagars topp/botten beräknad i dagsupplösning

ZeroLev

Zero Levels är en indikator som visar när ett instrument befinner sig i närheten av en högsta klassens 0-nivå. Detta betyder alltså att det endast finns en siffra i talet som inte är en 0:a.

Nivåer


Att hålla reda på vilka nivåer som är aktuella kan vara svårt, inte längre med våra indikatorer som ritar ut och visar var potentiella nivåer finns

Nivåer

Att hålla reda på vilka nivåer som är aktuella kan vara svårt, inte längre med våra indikatorer som ritar ut och visar var potentiella nivåer finns

Tidsupplösning

Vi har satt ihop ett antal indikatorer som visar indikatorer och nivåer i olika tidsupplösningar

Tidsupplösning

Vi har satt ihop ett antal indikatorer som visar indikatorer och nivåer i olika tidsupplösningar

Daily - Close

Daily – Close visar stängningskursen för gårdagen i dagsupplösning.

Daily - Open

Daily – Open visar var en aktie öppnade för dagen, detta om du befinner dig i en intradags upplösning.

Daily - High

Daily – High visar dagens högsta kurs när du befinner dig intradag.

Daily - Low

Daily – Low visar dig den aktuella dagens lägsta kurs när du befinner dig intradag.

Daily - MA

Daily – MA har möjligheten att visa 4 glidande medelvärden med olika inställnings som beräknas på stängningskursen i dagsupplösning.

Daily - EMA

Daily – EMA har möjligheten att visa 2 exponentiella glidande medelvärden med olika inställningar som beräknas på stängningskursen för dagsupplöst data.

Daily - RSI

Daily – RSI visar indikatorn Relative Strength Index (RSI) beräknad på dagsupplöst data.

Daily - MACD

Daily – MACD visar indikatorn MACD i intradagsupplösning som om den var beräknad på dagsupplöst data.

Daily - StoS

Daily – StoS visar Stochastic Slow i intradagsupplösning såsom den vore beräknad på dagsupplöst data.

Daily - StoF

Daily – StoF visar Stochastic Fast i intradagsupplösning såsom den vore beräknad på dagsupplöst data.

Weekly - Close

Weekly – Close visar stängningskursen för gårdagen i veckosupplösning.

Weekly - High

Weekly – High visar veckans högsta kurs när du befinner dig intradag eller i dagsupplösning.

Weekly - Low

Weekly – Low visar dig den aktuella veckans lägsta kurs när du befinner dig intradag eller i dagsupplösning.

Weekly - MA

Weekly – MA har möjligheten att visa 4 glidande medelvärden med olika inställnings som beräknas på stängningskursen i veckoupplösning.

Weekly - EMA

Weekly – EMA har möjligheten att visa 2 exponentiella glidande medelvärden med olika inställningar som beräknas på stängningskursen för veckoupplöst data.

Weekly - RSI

Weekly – RSI visar indikatorn Relative Strength Index (RSI) beräknad på veckoupplöst data.

Weekly - MACD

Weekly – MACD visar indikatorn MACD i intradag- och dagsupplösning som om den var beräknad på veckoupplöst data.

Weekly - StoS

Weekly – Stochastic Slow visar Stochastic Slow intradag och i dagsupplösning såsom den vore beräknad på veckoupplöst data.

Weekly - StoF

Weekly – Stochastic Fast visar Stochastic Fast i intradags- och dagsupplösning såsom den vore beräknad på veckoupplöst data.

TFAS

Trendfasindikator väger in ett antal trendparametrar och viktar dem.

TrendCh

Trend Channel är en indikator som ritar ut en trendkanal i grafen till dig automatiskt. Det vill säga att du behöver själv inte välja vilka toppar och bottnar som trendkanalen ska ritas ut ifrån.

TrendLn

Trend Line är en indikator som ritar ut en trendlinje i grafen till dig automatiskt. Indikatorn fungerar så att du bestämmer hur stora toppar/bottnar du vill att linjen ska ritas från.

RegLine

Regression Line är en väldigt unik indikator som fungerar på ett speciellt sätt. Själva indikatorn i sig räknar ut en regressionslinje på snittpriset per dag för en viss period.

RekylVZ

Rekyl i Värdezon är en indikator som visar när vi fått en aktie som rekylerat ner i en positivt trendande aktie och stänger starkt.

IchiLL

Detta är en långsiktig signal för uppgång som grundar sig på utseenden i indikatorn Ichimoku.

Wave

Wave är en indikator som hjälper dig att se vågor i en aktie. Indikatorn fungerar på ett sådant sätt att den ritar ut stora och små vågor. En stor våg visas med en blå linje och en liten våg visas med röd.

Trend

”The trend is your friend” är ett uttryck de flesta har hört men det gäller att veta när vilket håll trenden pekar åt

Trend

”The trend is your friend” är ett uttryck de flesta har hört men det gäller att veta när vilket håll trenden pekar åt

Förbättrade

Det finns väldigt många bra indikatorer, men många av dem kan bli ännu bättre. Därför har vi tagit en hel del kända indikatorer och lagt till unika funktioner i dem för en förbättrad analysmöjlighet

Förbättrade

Det finns väldigt många bra indikatorer, men många av dem kan bli ännu bättre. Därför har vi tagit en hel del kända indikatorer och lagt till unika funktioner i dem för en förbättrad analysmöjlighet

Cykel

Cykelindikatorn är en indikator framtagen av Vinnarbyrån som mäter jämviktspendling på kort sikt.

RSI2WT

RSI2WT visar RSI med inställningen två perioder men även när RSI2WT bryter upp över eller ned under en bekräftelsenivå.

RSI4WT

RSI4WT visar RSI med inställningen fyra perioder men även när RSI4WT bryter upp över eller ned under en bekräftelsenivå.

RSI9WT

RSI9WT visar RSI med inställningen nio perioder men även när RSI9WT bryter upp över eller ned under en bekräftelsenivå.

RSI14WT

RSI14WT visar RSI med inställningen 14 perioder men även när RSI14WT bryter upp över eller ned under en bekräftelsenivå.

BBB

WT BBB visar Bollinger %B och när indikatorn bryter upp över eller ner under en bekräftelsenivå.

SeasBnd

Season Bands studerar den historiska utvecklingen med tanke på dag och månad.

SeasFte

Season Future studerar den historiska utvecklingen med tanke på dag och månad de kommande X antal dagarna.

SeasMth

Season Month visar den historiska utvecklingen i den aktuella månaden och nästkommande månad.

NDF

Next Day Forecast är en indikator och analysmetod utvecklad av Vinnarbyrån. Det analysmetoden studerar är dagsstapelformationer.

NWF

WT Next Week Forecast är en indikator och analysmetod utvecklad av Vinnarbyrån. Det analysmetoden studerar är veckostapelformationer.

Säsong

Säsongen påverkar utvecklingen för en hel del aktier, att lära sig dessa mönster kräver många år av erfarenhet, men inte längre!

Vi har skapat en rad indikatorer som hjälper dig att enkelt se dessa mönster

Säsong

Säsongen påverkar utvecklingen för en hel del aktier, att lära sig dessa mönster kräver många år av erfarenhet, men inte längre! Vi har skapat en rad indikatorer som hjälper dig att enkelt se dessa mönster

Formationer

Att handla efter formationer kan vara kraftfullt, vi har därför skapat indikatorer som visar våra favorit formationer för att du lika enkelt som oss ska hitta dem i grafen

Formationer

Att handla efter formationer kan vara kraftfullt, vi har därför skapat indikatorer som visar våra favorit formationer för att du lika enkelt som oss ska hitta dem i grafen

Low10B

Low 10 Bar visar när ett instrument stängt i de nedre 10% av en stapel. 

Lager

Lagerstapel är en indikator som visar när vi fått en så kallad Lagerstapel.

NR7

NR7 visar när vi fått en kontraktion av volatiliteten på kort sikt.

Shark32

Shark32 är en indikator som visar när vi fått en Shark32 formation. 

TurtleSp

Turtle Soup visar en Turtle Soup med tanke på en stödnivå från en botten/topp men även på stödnivåer från 0-nivåer och flacka glidande medelvärden.

SSB

Shooting Stop Buy är en indikator som visar oss när vi fått en Shooting Stop Buy signal.

AVWAP

Anchored VWAP Ritar ut var det förankrade volymmedelvärdet är för en period, du kan själv bestämma varifrån indikatorn ska räkna.

CC

Candle Close är en indikator som beräknar hur många dagar i rad en aktie eller index har stängt i den övre eller undre delen av dagens candlestick.

CS

Close Power är en indikator som beräknar hur många dagar i rad en aktie eller index har stigit eller fallit.

WCC

Weekly Candle Close är en indikator som beräknar hur många veckor i rad en aktie eller index har stängt i den övre eller undre delen av veckans candlestick.

WCS

Weekly Candle Power är en indikator som beräknar hur många veckor i rad en aktie eller index har stigit eller fallit.

DivMult

Divergence Multiple är skapad för att hitta positiva och negativa divergenser mellan pris och sex olika momentumindikatorer.

GAP

GAP är en indikator som mäter hur stort öppningsgapet är för dagen. Det vill säga hur långt ifrån gårdagens stängningskurs har aktien öppnat.

GKraft

GKraft är en indikator som ritar ut en rad intressanta medelvärden.

RVOL

Relative Volume visar dig hur stor volymen för den aktuella stapeln är jämfört med de tidigare 66 staplarna för just denna tidpunkt.

ATRStop

ATR Stop Loss är en indikator som hjälper dig hitta bra nivåer att lägga din stop loss / target på. Indikatorn är en kombination av en ATR baserad trailing stop loss och fasta ATR nivåer för stop loss och target.

Diverse

Utöver alla föregående indikator har vi skapat ett gäng väldigt unika indikatorer som jag är helt säker på att du inte vill missa

Diverse

Utöver alla föregående indikator har vi skapat ett gäng väldigt unika indikatorer som jag är helt säker på att du inte vill missa

TrendCh

Indikator som ritar ut en trendkanal med tanke på bottnar och toppar. Du har valmöjligheten hur stora toppar/bottnar du vill rita utefter. 

Indikatorn kan själv söka efter toppar/bottnar ett visst antal enheter från ditt förinställda värde.

Föregående bild
Nästa bild
Föregående bild
Nästa bild

FiboLev

WT Fibonnaci Levels ritar ut Fibonacci retracements nivåer till dig automatiskt. Indikatorn hittar den senaste rörelsen och ritar ut nivåer från starten på den senaste rörelsen till extremen av rörelsen, om vi har en positiv rörelse är detta toppen på rörelsen.

Slide Heading
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click Here
Föregående bild
Nästa bild
Föregående bild
Nästa bild

ABCLev

WT ABC Pattern Levels är en väldigt intressant indikator som identifierar en positiv rörelse och när vi fått en rekyl i denna rörelse. Denna rekyl måste vara mellan 50-89% av rörelsen uppåt.

Om indikatorn hittar en sådan rörelse i kombination med en rekyl kommer potentiella target nivåer för nästa rörelse uppåt att ritas ut. Lägsta nivån för rekylen kommer också att ritas ut.

Föregående bild
Nästa bild
Föregående bild
Nästa bild

Triangle

WT Triangle är en indikator som ritar ut fallande och stigande trianglar i grafen till dig automatiskt. Det vill säga att du behöver själv inte välja vilka toppar och bottnar som trianglarna ska ritas ut ifrån.

Om indikatorn hittar två stigande bottnar som är så stora som du ställt in kommer en positiv trendlinje att ritas ut mellan dessa bottnar. Om vi därefter har två toppar som ligger på ungefär samma höjd kommer en vertikal linje att ritas ut på den högsta av dessa två.

Föregående bild
Nästa bild
Föregående bild
Nästa bild

TrendLn

WT Trendline är en indikator som ritar ut en trendlinje i grafen till dig automatiskt. Det vill säga att du behöver själv inte välja vilka toppar och bottnar som trendlinjen ska ritas ut ifrån.

Detta är väldigt smidigt och gör att du ser trendlinjer som du annars kanske hade missat. 

Indikatorn fungerar så att du bestämmer hur stora toppar du vill att kanalen ska ritas med tanke på.

Föregående bild
Nästa bild
Föregående bild
Nästa bild

TimeRev

WT Time Reversals visar två olika typer av intressanta perioder intradag, detta gör indikatorn genom att färga grafen i grönt eller gult.

Det område som färgas gult i grafen är den period under dagen som många har lunch, områden som färgas gröna är perioder då vi ofta får trend vändningar intradag. Vändningar i momentumindikatorer under dessa perioder är därför ofta mer intressanta.

Föregående bild
Nästa bild
Föregående bild
Nästa bild

Symmetri

WT Symmetri är en indikator som hittar den senaste rörelsen i en riktning och lägger på en aggressiv och en defensiv symmetri.

Indikatorn mäter längden på den senaste rörelsen och lägger på det på slutet av den senaste rörelsen, detta är den aggressiva symmetrin.Vi får alltså en zon var aktien kan nå om den gör en rörelse till som är lika stor som föregående rörelse.

Slide Heading
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click Here
Föregående bild
Nästa bild
Föregående bild
Nästa bild

ATH

WT All Time High är en superintressant indikator som ger dig en hel information kring All Time High, det vill säga den högsta nivån en aktie eller ett index har antagit.

Föregående bild
Nästa bild
Föregående bild
Nästa bild

ATRLev

WT ATR Levels visar nivåer som ligger på ett visst antal ATR från den aktuella kursen. Indikatorn visar i steg om ett upp till fyra ATR och sedan ner till fyra ATR.

Indikatorn kommer därför ge dig väldigt bra nivåer att eventuellt lägga en order eller en stop loss på.

Föregående bild
Nästa bild
Föregående bild
Nästa bild

iLevels

WT Intraday Levels är en indikator som ska användas i intradagsupplösning, när den appliceras här ser visar indikatorn gårdagens högsta (röd linje), gårdagens lägsta (grön linje), nivån mittemellan gårdagens högsta/lägsta även kallad Marubozu linjen (lila linje). 

Indikatorn visar även nivåer för en normal dagsrörelse från dagens öppning.

Föregående bild
Nästa bild
Föregående bild
Nästa bild

LevRes

WT Level Resistance visar motståndsnivåer för det aktuella instrumentet. En motståndsnivå bestäms utifrån ett visst antal perioders topp/botten, vilket bestäms utifrån inställningarna. Indikatorn tittar på pivot toppar och så kallade motpoler.

Föregående bild
Nästa bild
Föregående bild
Nästa bild

LevSupp

WT Level Support visar stödnivåer för det aktuella instrumentet. En stödnivå bestäms utifrån ett visst antal perioders topp/botten, hur många perioder bestäms utifrån inställningarna. Indikatorn tittar på pivot bottnar och så kallade motpoler.

Föregående bild
Nästa bild
Föregående bild
Nästa bild

LevResD

WT Daily Level Resistance visar motståndsnivåer för det aktuella instrumentet. En motståndsnivå bestäms utifrån ett visst antal dagars topp/botten, hur många bestäms utifrån inställningarna.

WT Daily Level Resistance kan alltså användas i kombination med WT Level Resistance där den sistnämnde kan få fram motståndsnivåer för vald tidsupplösning medans WT Daily Level Resistance tar fram motståndsnivåer från dagsupplösning.

Föregående bild
Nästa bild
Föregående bild
Nästa bild

LevSupD

WT Daily Level Support visar stödnivåer för det aktuella instrumentet. En stödnivå bestäms utifrån ett visst antal dagars topp/botten, hur många dagar bestäms utifrån inställningarna.

Indikatorn ska användas intradag för att få fram mer signifikanta stödnivåer. WT Daily Level Support kan alltså användas i kombination med WT Level Support där den sistnämnde kan få fram stödnivåer för vald tidsupplösning medans WT Daily Level Support tar fram stödnivåer från dagsupplösning.

Föregående bild
Nästa bild
Föregående bild
Nästa bild

ZeroLev

WT Zero Levels är en indikator som visar när ett instrument befinner sig i närheten av en högsta klassens 0-nivå. Detta betyder alltså att det endast finns en siffra i talet som inte är en 0:a.

Det vill säga att om priset på aktien är tresiffrigt kommer indikatorn visa när vi är nära ett tal som ser ut på följande sätt X00 där X kan vara ett tal mellan 1-9.

Föregående bild
Nästa bild
Föregående bild
Nästa bild

Daily Close

WT Daily Close visar stängningskursen för gårdagen i dagsupplösning, det vill säga att när du befinner dig i en intradagsupplösning kommer du få fram till vilket pris aktien stängde igår.

Detta kan du därefter sätta larm på eller använda i dina egna indikatorer som du skapar i HK Script.

Föregående bild
Nästa bild
Föregående bild
Nästa bild

Daily Open

WT Daily Open visar var en aktie öppnade för dagen, detta om du befinner dig i en intradags upplösning.

Med detta i åtanke kan använda dig av denna indikator i en intradags upplösning och fortfarande få fram information om var en aktie har öppnat. Du kan därefter använda detta i dina egna script eller använda indikatorn för att sätta larm.

Föregående bild
Nästa bild
Föregående bild
Nästa bild

Daily High

WT Daily High visar dagens högsta kurs när du befinner dig intradag. Det vill säga att informationen du kommer få fram måste alltså inte vara den aktuella stapelns högsta kurs utan kommer visa den högsta noteringen för dagen.

Detta är väldigt användbart då du kan koppla ett larm till en ny dagshögsta eller använda informationen i dina egna script.

Föregående bild
Nästa bild
Föregående bild
Nästa bild

Daily Low

WT Daily Low visar dig den aktuella dagens lägsta kurs när du befinner dig intradag. Det vill säga att informationen du får fram måste inte vara den aktuella stapeln lägsta kurs utan speglar den lägsta nivån för dagen.

Detta är väldigt användbart då vi kan använda det för att koppla larm så att vi blir notifierade vid en ny lägsta nivå för dagen eller i dina egna script.

Föregående bild
Nästa bild
Föregående bild
Nästa bild

Daily MA

WT Daily MA har möjligheten att visa 4 glidande medelvärden med olika inställnings som beräknas på stängningskursen i dagsupplösning. Det vill säga att när du befinner dig i en intradagsupplösning kommer WT Daily MA visa de fyra glidande medelvärdena som de ser ut i dagsupplösning.

Föregående bild
Nästa bild
Föregående bild
Nästa bild

Daily EMA

WT Daily EMA har möjligheten att visa 2 exponentiella glidande medelvärden med olika inställningar som beräknas på stängningskursen för dagsupplöst data. Det vill säga att när du befinner dig i en intradagupplösning och använder denna indikator kommer den att visa ett exponentiellt glidande medelvärde så som det ser ut i dagsupplöst data.

Föregående bild
Nästa bild
Föregående bild
Nästa bild

Daily RSI

WT Daily RSI visar indikatorn Relative Strength Index (RSI) beräknad på dagsupplöst data. Det vill säga att när du befinner dig intradag kommer indikatorn visa värden såsom om beräkningar gjordes på dagsupplöst data.

En inställning på 2 periods RSI är därför samma sak som 2 dagars RSI.

Föregående bild
Nästa bild
Föregående bild
Nästa bild

Daily MACD

WT Daily MACD visar indikatorn MACD i intradagsupplösning som om den var beräknad på dagsupplöst data. Det som visas när vi befinner oss intradag är de värden som vi får om vi hade befunnit oss i dagsupplöst data.

Detta möjliggör att vi kan studera MACD i två upplösningar samtidigt. Om beteendet i dagsupplösning även bekräftas intradag får vi en starkare signal.

Föregående bild
Nästa bild
Föregående bild
Nästa bild

Daily Stochastic Slow

WT Daily StoS visar Stochastic Slow i intradagsupplösning såsom den vore beräknad på dagsupplöst data. Det vill säga att när vi befinner oss intradag kommer denna indikator att visa värden för Slow Stochastic beräknade på värden från dagsgrafen.

Det kan vara väldigt intressant att studera Stochastic Slow i två olika tidsupplösningar.

Föregående bild
Nästa bild
Föregående bild
Nästa bild

Daily Stochastic Fast

WT Daily StoF visar Stochastic Fast i intradagsupplösning såsom den vore beräknad på dagsupplöst data. Det vill säga att när vi befinner oss intradag kommer denna indikator att visa värden för Stochastic Fast beräknade på värden från dagsgrafen.

Det kan vara väldigt intressant att studera Stochastic Fast i två olika tidsupplösningar.

Föregående bild
Nästa bild
Föregående bild
Nästa bild

Weekly Close

WT Weekly Close visar stängningskursen för gårdagen i veckosupplösning, det vill säga att när du befinner dig i en intradagsupplösning eller dagsupplösning kommer du få fram till vilket pris aktien stängde förra veckan.

Detta kan du därefter sätta larm på eller använda i dina egna indikatorer som du skapar i HK Script.

Föregående bild
Nästa bild
Föregående bild
Nästa bild

Weekly High

WT Weekly High visar veckans högsta kurs när du befinner dig intradag eller i dagsupplösning. Det vill säga att informationen du kommer få fram måste alltså inte vara den aktuella stapelns högsta kurs utan kommer visa den högsta noteringen för veckan.

Föregående bild
Nästa bild
Föregående bild
Nästa bild

Weekly Low

WT Weekly Low visar dig den aktuella veckans lägsta kurs när du befinner dig intradag eller i dagsupplösning. Det vill säga att informationen du får fram måste inte vara den aktuella stapeln lägsta kurs utan speglar den lägsta nivån för veckan.

Detta är väldigt användbart då vi kan använda det för att koppla larm så att vi blir notifierade vid en ny lägsta nivå för veckan eller i dina egna script.

Föregående bild
Nästa bild
Föregående bild
Nästa bild

Weekly MA

WT Weekly MA har möjligheten att visa 4 glidande medelvärden med olika inställnings som beräknas på stängningskursen i veckoupplösning. Det vill säga att när du befinner dig i en intradags- eller dagsupplösning kommer WT Weekly MA visa de fyra glidande medelvärdena som de ser ut i veckoupplösning.

Föregående bild
Nästa bild
Föregående bild
Nästa bild

Weekly EMA

WT Weekly EMA har möjligheten att visa 2 exponentiella glidande medelvärden med olika inställningar som beräknas på stängningskursen för veckoupplöst data. Det vill säga att när du befinner dig i en intradagupplösning eller i dagsupplösning och använder denna indikator kommer den att visa ett exponentiellt glidande medelvärde så som det ser ut i veckoupplöst data.

Föregående bild
Nästa bild
Föregående bild
Nästa bild

Weekly RSI

WT Weekly RSI visar indikatorn Relative Strength Index (RSI) beräknad på veckoupplöst data. Det vill säga att när du befinner dig intradag och i dagsupplösning kommer indikatorn visa värden såsom om beräkningar gjordes i veckografen.

En inställning på 2 periods RSI är därför samma sak som 2 veckors RSI.

Föregående bild
Nästa bild
Föregående bild
Nästa bild

Weekly MACD

WT Weekly MACD visar indikatorn MACD i intradag- och dagsupplösning som om den var beräknad på veckoupplöst data. Det som visas när vi befinner oss intradag är de värden som vi får om vi hade befunnit oss i veckografen.

Detta möjliggör att vi kan studera MACD i två upplösningar samtidigt. Om beteendet i veckoupplösning även bekräftas intradag eller i dagsupplösning får vi en starkare signal.

Föregående bild
Nästa bild
Föregående bild
Nästa bild

Weekly Stochastic Slow

WT Weekly Stochastic Slow visar Stochastic Slow intradag och i dagsupplösning såsom den vore beräknad på veckoupplöst data. Det vill säga att när vi befinner oss intradag eller dagsgrafen kommer denna indikator att visa värden för Slow Stochastic beräknade på värden från veckografen.

Föregående bild
Nästa bild
Föregående bild
Nästa bild

Weekly Stochastic Fast

WT Weekly Stochastic Fast visar Stochastic Fast i intradags- och dagsupplösning såsom den vore beräknad på veckoupplöst data. Det vill säga att när vi befinner oss intradag eller i dagsgrafen kommer denna indikator att visa värden för Stochastic Fast beräknade på värden från veckografen.

Föregående bild
Nästa bild
Föregående bild
Nästa bild

TFAS

WT Trendfasindikator väger in ett antal trendparametrar och viktar dem.

Komponenterna är: Close i förhållande till MA-200, lutning på MA-200 och MA-50 och deras inbördes relation samt MA-20:s lutning och läge. Indikatorn studerar även lutningen på trenden i tre olika tidsperspektiv, kort (5), medel (22) och lång (66).

Föregående bild
Nästa bild
Föregående bild
Nästa bild

RegLine

WT Regression Line är en väldigt unik indikator som fungerar på ett speciellt sätt. Själva indikatorn i sig räknar ut en regressionslinje på snittpriset per dag för en viss period. Det vill säga att vi får en linje som bäst beskriver en viss periods utveckling av snittpriset per dag.

Föregående bild
Nästa bild
Föregående bild
Nästa bild

RekylVZ

WT Rekyl i Värdezon är en indikator som visar när vi fått en aktie som rekylerat ner i en positivt trendande aktie och stänger starkt. 

Föregående bild
Nästa bild
Föregående bild
Nästa bild

IchiLL

När priset brutit upp över molnet och följs av att lagging line bekräftar utbrottet är det ofta en långsiktigt bra signal för uppgång. Även när lagging line ligger över priset och priset bryter upp över molnet. Det är precis detta WT IchiLL visar, när vi fått en av dessa två signaler.

Föregående bild
Nästa bild
Föregående bild
Nästa bild

Wave

WT Wave är en indikator som hjälper dig att se vågor i en aktie. Indikatorn fungerar på ett sådant sätt att den ritar ut stora och små vågor. En stor våg visas med en blå linje och en liten våg visas med röd.

Indikatorn har två inställningar, hur stor rörelse krävs i en riktning för att det ska klassas som en liten våg kontra en stor våg.

Föregående bild
Nästa bild
Föregående bild
Nästa bild

Cykelindikatorn

WT Cykelindikatorn är en indikator framtagen av Vinnarbyrån som mäter jämviktspendling på kort sikt, där låga värden betyder att aktien har jämviktspendlat nedåt medans höga betyder motsatsen.

Utöver detta visar även indikatorn positiva- och negativa minidivergenser. När kursen inte längre trycks ner med samma kraft är det ofta ett tecken på att säljarna är på väg att köra “slut på bränsle”.

Föregående bild
Nästa bild
Föregående bild
Nästa bild

RSI2

RSI2 visar RSI med inställningen två perioder men även när RSI2 varit under 10, stigit upp över, etablerat en topp och bryter upp över denna topp. Detta visas då med en liten grön stapel i indikatorn.

Om instrumentet istället varit över 90, faller ner under och etablerar en botten och sedan bryter ner under denna botten visas detta med en röd stapel.

Föregående bild
Nästa bild
Föregående bild
Nästa bild

RSI4

RSI4 visar RSI med inställningen fyra perioder men även när RSI4 varit under 20, stigit upp över, etablerat en topp och bryter upp över denna topp. Detta visas då med en liten grön stapel i indikatorn.

Om instrumentet istället varit över 80, faller ner under och etablerar en botten och sedan bryter ner under denna botten visas detta med en röd stapel.

Föregående bild
Nästa bild
Föregående bild
Nästa bild

RSI9

RSI9 visar RSI med inställningen nio perioder men även när RSI9 varit under 20, stigit upp över, etablerat en topp och bryter upp över denna topp. Detta visas då med en liten grön stapel i indikatorn.

Om instrumentet istället varit över 80, faller ner under och etablerar en botten och sedan bryter ner under denna botten visas detta med en röd stapel.

Föregående bild
Nästa bild
Föregående bild
Nästa bild

RSI14

RSI14 visar RSI med inställningen 14 perioder men även när RSI14 varit under 30, stigit upp över, etablerat en topp och bryter upp över denna topp. Detta visas då med en liten grön stapel i indikatorn.

Om instrumentet istället varit över 70, faller ner under och etablerar en botten och sedan bryter ner under denna botten visas detta med en röd stapel.

Föregående bild
Nästa bild
Föregående bild
Nästa bild

BBB

Det som gör WT BBB unikt är att förutom att WT BBB visar Bollinger %B med visas även när Bollinger %B varit under 0, stigit upp över, etablerat en topp och bryter upp över denna topp. Detta visas då med en liten grön stapel i indikatorn.

Om instrumentet istället varit över 1, faller ner under och etablerar en botten och sedan bryter ner under denna botten visas detta med en röd stapel.

Föregående bild
Nästa bild
Föregående bild
Nästa bild

SeasBnd

WT Season Bands studerar den historiska utvecklingen med tanke på dag och månad. 

Det som visas som svart i indikatorn är hur utvecklingen har sett ut de senaste X antal dagarna. Hur många dagar som studeras bestäms av inställningen, som grund visas de tre senaste månaderna eller mer exakt 66 dagarna.

Föregående bild
Nästa bild
Föregående bild
Nästa bild

SeasDay

WT Season Day studerar den historiska utvecklingen med tanke på dag och månad de kommande X antal dagarna.

Den heldragna blå linjen visar den historiska utvecklingen för de kommande X antal dagarna med tanke på dag och månad. Indikatorn hänsyn till helger och röda dagar och räknar ut vilka de framtida datumen kommer bestå utav.

Föregående bild
Nästa bild
Föregående bild
Nästa bild

SeasMth

WT Season Month visar den historiska utvecklingen i den aktuella månaden och nästkommande månad. 

Det vill säga vad har månadens dagar haft för historisk utvecklingen, indikatorn tittar på alla dagar i månaden.

Föregående bild
Nästa bild
Föregående bild
Nästa bild

Next Day Forecast

WT Next Day Forecast är en indikator och analysmetod utvecklad av Vinnarbyrån. Det analysmetoden studerar är dagsstapelformationer, det vill säga den tittar på hur många dagar i rad en aktie stigit i kombination med hur många dagar i rad en aktie stängt i de nedre eller övre 50% av dagens candlestick.

Kombinationen av dessa två parametrar testas därefter på historisk data för det aktuella instrumentet och indikatorn presenterar därefter statistik för det historiska utfallet.

Föregående bild
Nästa bild
Föregående bild
Nästa bild

Next Week Forecast

WT Next Week Forecast är en indikator och analysmetod utvecklad av Vinnarbyrån. Det analysmetoden studerar är veckostapelformationer, det vill säga den tittar på hur många veckor i rad en aktie stigit i kombination med hur många veckor i rad en aktie stängt i de nedre eller övre 50% av veckans candlestick.

Kombinationen av dessa två parametrar testas därefter på historisk data för det aktuella instrumentet och indikatorn presenterar därefter statistik för det historiska utfallet.

Föregående bild
Nästa bild
Föregående bild
Nästa bild

Low10B

WT Low 10 Bar visar när ett instrument stängt i de nedre 10% av en stapel. Detta är jämviktspendling på ett väldigt kort perspektiv och om denna signal utnyttjas i rätt sammanhang kan det vara en väldigt intressant signal att bevaka.

Signalen kan kombineras med andra typer av jämviktspendlingssignaler och gärna i kombination med WT Trendfasindikatorn.

Föregående bild
Nästa bild
Föregående bild
Nästa bild

Lager

En Lagerstapel är ett  candlestick som uppstår i en tydligt stigande trend. Detta candlestick visar en dag då köparna hade makten men säljarna tog över och tryckte ner priset under dagen.

När det uppstår en Lagerstapel i en tydligt stigande trend lägger många sina stoppar ovanför högsta nivån för denna stapel. Om kursen tar sig över denna nivå finns det en bra chans att detta edlar på kursen uppåt.

Föregående bild
Nästa bild
Föregående bild
Nästa bild

NR7

Vi vet att låg volatilitet med stor sannolikhet föregår en tilltagande prisexpansion både i det lilla och större perspektivet. 

Det finns många olika angreppssätt för att fånga och uppmärksamma lågvollalägen. NR7 innebär dagens candlestick har den minsta storleken av de senaste 7 dagarna och det är ett annat sätt att beskriva ett lågvollaläge.

Föregående bild
Nästa bild
Föregående bild
Nästa bild

Shark32

WT Shark32 är en indikator som visar när vi fått en Shark32 formation. Kontraktioner av pris är väldigt intressant att studera och en Shark32 säger oss just detta, att vi fått en kontraktion av priset på en kort tidshorisont.

Föregående bild
Nästa bild
Föregående bild
Nästa bild

TurtleSp

En klassisk Turtle soup gick i grunden ut på falska utbrott från 20 dagars lägsta och högsta nivåer.

WT Turtle Soup ska försöka fånga dessa typer av signalen, men även lite mer. Förutom att indikatorn visar en Turtle Soup med tanke på en stödnivå från en botten/topp tittar den även på stödnivåer från 0-nivåer och flacka glidande medelvärden.

Föregående bild
Nästa bild
Föregående bild
Nästa bild

SSB

WT Shooting Stop Buy är en indikator som visar oss när vi fått en Shooting Stop Buy signal. Detta är en signal som visar när säljare tar över ett candlestick och får till en svans på mer än 50 procent i en upptrend kommer de flesta att placeras sina stoppar strax ovanför svansen i denna kursstapel.

Föregående bild
Nästa bild
Föregående bild
Nästa bild

AVWAP

WT Anchored WVAP eller det förankrade volym medelvärdet är en indikator som visar var balanspunkten är för den senaste rörelsen. Det indikatorn gör är att den tar hänsyn till snittpriset för varje period och multiplicerar det med volymen för den perioden. På så sätt får vi ett medelvärde som talar om för oss var balanspunkten ligger. När WT Anchored WVAP är flack fungerar den ofta som ett stöd- eller motståndsområde.

Föregående bild
Nästa bild
Föregående bild
Nästa bild

CC

WT Candle Close är en indikator som beräknar hur många dagar i rad en aktie eller index har stängt i den övre eller undre delen av dagens candlestick.

Det vill säga att om ett instrument stängt i de övre 50% tre dagar i rad kommer detta att visas i indikatorn med en 3:a. Om det istället stängt i de nedre 50% tre dagar i rad kommer detta då att visas med -3.

Föregående bild
Nästa bild
Föregående bild
Nästa bild

CS

WT Candle Power är en indikator som beräknar hur många dagar i rad en aktie eller index har stigit eller fallit.

Det vill säga att om ett instrument har stigit i 4 dagar i rad kommer WT Candle Power att visa en 4:a, om ett instrument fallit 4 dagar i rad kommer det att visas med -4.

Föregående bild
Nästa bild
Föregående bild
Nästa bild

WCC

WT Weekly Candle Close är en indikator som beräknar hur många veckor i rad en aktie eller index har stängt i den övre eller undre delen av veckans candlestick. Det som är speciellt med indikatorn är att den visar detta när man befinner sig i dagsupplösning. Det vill säga att du kan studera ett instrument i dagsupplösning och samtidigt få reda på hur många veckor i rad instrumentet stängt i de övre eller undre 50% av veckan.

Föregående bild
Nästa bild
Föregående bild
Nästa bild

WCS

WT Weekly Candle Power är en indikator som beräknar hur många veckor i rad en aktie eller index har stigit eller fallit. Det som gör att indikatorn är unik är att den beräknar detta trots att du befinner dig i dagsupplösning. Det vill säga att du kan studera instrumentet i dagsupplösning och fortfarande få reda på hur instrumentet utvecklats i veckoupplösning.

Det vill säga att om ett instrument har stigit i 4 veckor i rad kommer WT Weekly Candle Power att visa en 4:a, om ett instrument fallit 4 veckor i rad kommer det att visas med -4.

Föregående bild
Nästa bild
Föregående bild
Nästa bild

Divergence

WT Divergence är skapad för att hitta positiva och negativa divergenser mellan pris och sex olika momentumindikatorer.

WT Divergence tittar på divergenser på två olika sätt, dels med hjälp av toppar och bottnar i grafen, men även med hjälp av högsta och lägsta nivåer. Det finns därför två olika positiva divergenser för varje indikator, och detsamma då för negativa divergenser.

Föregående bild
Nästa bild
Föregående bild
Nästa bild

GAP

WT GAP är en indikator som mäter hur stort öppningsgapet är för dagen. Det vill säga hur långt ifrån gårdagens stängningskurs har aktien öppnat. Det som är bra med WT GAP är att den fungerar både i dags- och intradagsupplösning. Det vill säga att trots att du befinner sig intradag kommer du få reda på dagens öppningsgap.

Föregående bild
Nästa bild
Föregående bild
Nästa bild

GKRAFT

Glidande medelvärden är troligtvis den mest använda indikatorn inom Teknisk analys, och när det viktigaste, MA20, MA50, MA100 och MA200 är sorterade i rätt riktning har vi G-Krafterna med oss.

Utöver dessa fyra medelvärden lägger även WT GKRAFT till ett 8 perioders exponentiellt glidande medelvärde (EMA8) och Ichimokus Standard line.

Föregående bild
Nästa bild
Föregående bild
Nästa bild

Relative Volume

WT Relative Volume visar dig hur stor volymen för den aktuella stapeln är jämfört med de tidigare 66 staplarna för just denna tidpunkt. Det vill säga att om du har en 60-minuters upplösning och klockan är 9:55 kommer indikatorn att titta på hur stor är volymen för denna stapel jämfört med tidigare 66 staplar som skett mellan 9:00 och 10:00. Du får alltså ett mer rättvisande mått på hur stor volymen är.

Föregående bild
Nästa bild
Föregående bild
Nästa bild

ATRStop

WT Stop Loss är en indikator som hjälper dig hitta bra nivåer att lägga din stop loss / target på. Indikatorn är en kombination av en ATR baserad trailing stop loss och fasta ATR nivåer för stop loss och target.

Föregående bild
Nästa bild
Föregående bild
Nästa bild